ปฏิทินกิจกรรมฝึกอบรม
   สมัครฝึกอบรม
   ภาพกิจกรรมฝึกอบรม
   อัลบั้มรูปผู้เข้าอบรม
   ลูกค้าเรา
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 3
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 206
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,019,790
 ประวัติอาจารย์ ฤทธิกุล คำสายพรม

 
ฤทธิกุล คำสายพรม
Rittikul Khamsaiprom

อาจารย์ บริหารและฝึกอบรม
โครงการฝึกอบรม สัมมนา หลักสูตร และจัดค่ายกิจกรรมต่างๆ

ตำแหน่งปัจจุบัน

(2551-ปัจจุบัน)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฤทธิ์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
ที่ปรึกษาและวิทยากรพิเศษ มูลนิธิเพื่อความปลอดภัย ยูพีดี


การศึกษา
ปริญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเชิงยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประกาศนียบัตร
วิชาการศึกษาชั้นสูง วิชาเอกภาษาอังกฤษ วิทยาลัยครูสวนสุนันทา


ประสบการณ์การทำงาน (ด้านรถยนต์)

(2515-2526, 2548-2551)
หน่วยงานและตำแหน่งงานสุดท้าย
นักบริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนาการจราจรและขนส่ง (TDRC) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประสบการณ์การทำงาน (ด้านการศึกษา)
(2526-2531, 2546-2548)
หน่วยงานและตำแหน่งงานสุดท้าย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผู้เรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ

ประสบการณ์การทำงาน (ด้านเทคโนโลยี)
(2531-2546)
หน่วยงานและตำแหน่งงานสุดท้าย
ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไอเอสอี บิซิเนส จำกัด (Information Technology Solution for E-Business)

การฝึกอบรม (ด้านรถยนต์)
Fatigue Management (On-line) Department of Commerce. Government of Western Australia.
ผู้ฝึกสอนขับรถเพื่อเป็นวิทยากร หลักสูตรการต่อใบอนุญาตขับรถ กรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
หลักสูตรยกระดับ สาขาการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุเพื่อความปลอดภัย (รถบรรทุก) กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงาน
ผู้ฝึกสอนขับรถ หลักสูตรผู้ฝึกสอนขับรถยนต์ กรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม


บริษัทที่ให้การฝึกอบรมและบรรยาย
หลักสูตร “การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ เพื่อความปลอดภัย

Tri Petch Isuzu Leasing Co., Ltd.
Newly Weds Foods (Thailand) Limited.                                         Vavoline (Thailand) Ltd.
C.S.K. Engineering Limited Partnership                                         Best Trip Service Co., Ltd.
S.C. Johnson & Son Ltd.                                                              Siam Chemical Logistics Co., Ltd.
Yokogawa (Thailand) Ltd.                                                            Vinythai Public Company Limited.
K.K.B. Technology Supply Co., Ltd.                                               Johnson Controls International (Thailand) Co., Ltd.
Kawasaki Motors Enterprise (Thailand) Co., Ltd.                            Cargill Thailand Co., Ltd.
Bridgestone Sales (Thailand) Co., Ltd.                                          Sahaikaset Agrochemicals Co., Ltd.
Bo Tree Engineering Co., Ltd.                                                      Festo Co., Ltd.
Gunkul Engineering Public Company Limited                                  Keihin Auto Parts (Thailand) Co., Ltd.

Carrier Linde Refrigeration (Thailand) Limited.                              V.T.R. Engineering Partnership
Asia Water Engineering Co., Ltd.                                                  Primus Company Limited
Central Marketing Group                                                             Surin Omya Chemical (Thailand) Co., Ltd.
Mitsubishi Heavy Industries-Mahajak Air Conditioners Co., Ltd.        Bangkok Nettoye (Thailand) Co., Ltd.
Daisin Co., Ltd.                                                                           Biz Resource Co., Ltd.
Government Housing Bank                                                           Novartis (Thailand) Limited
The Siam Commercial Bank Public Company Limited                      Hino Motors Manufacturing (Thailand) Ltd.
Wire & Wireless Co., Ltd.                                                            FMC Chemical (Thailand) Ltd.
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited                   Akzo Nobel Paints (Thailand) Limited
Pa Daeng Industry Public Company Limited.                                  VS Chem (1970) Limited
Sumitomo Electric Wiring System (Thailand) Limited                      Kern-Liebers (Thailand) Co., Ltd.
Global Utilities Service Co., Ltd.                                                    Carrier (Thailand) Limited
Aurora Design Co., Ltd.                                                               Ashimori (Thailand) Co., Ltd.
T.J.C. Chemical Co., Ltd.                                                             Thai ORIX Leasing Co., Ltd.
Siam City Bank                                                                           Nikon (Thailand) Co., Ltd.
Siam Regent Carrent Co., Ltd.                                                     Saint-Gobain Weber Co., Ltd.
Thai Union Paper PLC                                                                 Burreau Veritas (Thailand) Ltd.
Tatsuno Engineering & Service Co., Ltd.                                       Brambles (Thailand) Co.,Ltd
ISS Support Services Co., Ltd.                                                     Thai Gligo Co., Ltd.
The Siam Gypsum Industry Co., Ltd.                                             AB Food & Beverages (Thailand) LTD.
SCG Landscape Co., Ltd.                                                             Clariant Masterbatches (Thailand) Ltd.
Brenntag Ingredients (Thailand) Public Company Limited                Siam Rajathanee Company Limited.
Nantawan Management Co., Ltd.                                                 Golden Mind Service Co., Ltd.
Chevrolet Sales (Thailand) Limited.                                              บริษัทมิตซุยโอ.เอส.เคไลน์ส(ประเทศไทย)จำกัด
King City Co.,Ltd.                                                                        K Line (Thailand) Ltd.
บริษัท ไมย์เออร์ อลูมิเนี่ยม (ประเทศไทย) จำกัด                                 บริษัท พี.เอ็ม.ซี. อคาเดมิค กรุ๊ป จำกัด       
McConnell Dowell Constructors Thai Ltd.                                       Driver Haken Service (Thailand) Co., Ltd.
Toyota Motor Asia Engineering & Manufacturing Co.,Ltd.                Microchip Technology (Thailand) Co.,Ltd.
บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด                                             บริษัท ผดุงศิลป์วิศวการ จำกัด
บริษัท โซลเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด                                                 หจก. บี.พี.เอส. เมนเทนแนนซ์เซอร์วิส
บริษัท ไวร์เออร์ แอนด์ ไวร์เลส จำกัด                                                บริษัท ไทย ฟูรูคาวา ยูนิคอม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท นิวสตาร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด                                             บริษัท ยูทิลิตี้ วัน จำกัด
บริษัท ไซเนอร์แมค จำกัด                                                              บริษัท ธนารักษ์ จำกัด
บริษัท โบ ทรี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด                                                       บริษัท อาเคอ คูล ซอฟชั่น สยาม จำกัด
Fedex Corporation                                                                      บริษัท โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน จำกัด                                             TNT Express Worldwide (Thaiand) Co.,Ltd.
บริษัท เอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)                                              บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด
กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี)                   TT Fuji Tool Support Co., Ltd.
TOA-Dovechem Industries Co., Ltd.                                              บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จำกัด
บริษัท ไทยซีคอมพิทักษ์กิจ จำกัด                                                    DHL Express Internaional (Thailand) Ltd.
บริษัท แอสแพ็คออย จำกัด                                                            บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
บริษัท ออโต้อัลลายน์แอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด                                บริษัท แบทเทิลจำกัด
Akara Mining Limited                                                                 

 
ฯลฯ

Rit Education Co., Ltd.
(Institute of Defensive Driving Training and Human Capital Development)
50/823 Home Town, Muang Thong Thani, Bondstreet Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120, Thailand
Tel : 02-503-4631-2, 081-903-2832, 082-446-3349 Fax : 02-503-4632
Engine by MAKEWEBEASY