อัลบั้มรูปผู้เข้าอบรม
    ภาพกิจกรรมฝึกอบรม
    ลูกค้าเรา
    FaceBook
    Twitter
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 4
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 33
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,503,389

บริษัท ฤทธิ์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (สถาบันฝึกอบรมการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ และพัฒนาทุนมนุษย์) Rit Education Co., Ltd. (Institute of Defensive Driving Training and Human Capital Development) "ให้บริการจัดฝึกอบรม สัมมนา และจัดกิจกรรมค่ายต่างๆ สำหรับบริษัท สถานศึกษา หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน" โดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และทีมงานมืออาชีพ...

    หลักสูตร และโครงการฝึกอบรม ฤทธิ์ เอ็ดดูเคชั่น
ให้บริการฝึกอบรมขับรถ หลักสูตรการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ (Defensive Driving Training Course) หลักสูตรสำหรับรถยนต์ รถบรรทุก และรถจักรยานต์ ทั้งแบบ In-House และ Public Training 
 
หลักสูตรฝึกอบรมขับรถยนต์ หลักสูตรฝึกอบรมขับรถบรรทุก หลักสูตรฝึกอบรมขับรถจักรยานยนต์
>> รายละเอียดหลักสูตร  >> รายละเอียดหลักสูตร  >> รายละเอียดหลักสูตร 
 

 ฤทธิ์ เอ็ดดูเคชั่น นอกจากจะให้บริการฝึกอบรมหลักสูตรการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุแล้ว ได้ให้บริการจัดฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาองค์กร โครงการความปลอดภัยในเด็กและเยาวชน โครงการพัฒนาทุนมนุษย์  (ค่ายกิจกรรม) ให้กับบริษัท หน่วยงาน องค์กร และสถานศึกษาต่างๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน
 
หลักสูตรพัฒนาองค์กร โครงการความปลอดภัยในเด็ก
และเยาวชน
โครงการค่ายกิจกรรม
>> รายละเอียดหลักสูตร   >> รายละเอียดโครงการ   >> รายละเอียดโครงการ 
 
    ภาพกิจกรรมการฝึกอบรม
ภาพกิจกรรม 30-09-2016

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร: "การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ" (Defensive Driving Refresh Course)
หน่วยงาน: Total Oil (Thailand) Co., Ltd.
วันที่: วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2559
สถานที่: สถาบันฝึกอบรมฯ ฤทธิ์ เอ็ดดูเคชั่น 

View All
    ข่าวประชาสัมพันธ์
นักปฏิบัติการโลจิสติกส์มืออาชีพ

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
College of Logistics and Supply Chain SSRU
เชิญผู้สนใจร่วมสร้างนักปฏิบัติการโลจิสติกส์มืออาชีพ

ศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงานแห่งชาติ ด้านโลจิสติกส์

National Logistics Skill Standard Testing Center
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
Collage of Logistics and Supply Chain SSRU

View All
Rit Education Co., Ltd.
(Institute of Defensive Driving Training and Human Capital Development)
50/823 Home Town, Muang Thong Thani, Bondstreet Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120, Thailand
Tel : 02-503-4631-2, 081-903-2832, 082-446-3349 Fax : 02-503-4632
Engine by MAKEWEBEASY